ประเพณีตักบาตรดอกไม้


       ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดสระบุรี ที่ปฏิบัติติดต่อกันมาช้านานแล้ว มีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยจัดขึ้นในวันเข้าพรรษา หรือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกๆ ปี ภายในงานจะมีประชาชน ผู้เฒ่า ผู้แก่ และคนหนุ่มสาวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ที่วัดพระบาทราชวรมหาวิหาร จุดประสงค์เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าแล้ว ประชาชนจะพากันออกไปหาเก็บดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายต้นกระชายหรือต้นขมิ้น มีสีสันเป็นดอกสีเหลืองหรือสีขาวเรียกว่า "ดอกเข้าพรรษา" ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้ชอบขึ้นตามไหล่เขา และจะมีเฉพาะช่วงเข้าพรรษา เพื่อนำกลับมาร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ในช่วงบ่ายของวันเข้าพรรษา บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท

ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว


       "พระเขี้ยวแก้ว" เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานพระพุทธบาทสระบุรี ทั้งพระและประชาชนต่างเชื่อกันว่าสร้างขึ้นจากพระทนต์ธาตุของพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ในทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี ที่อำเภอพระพุทธบาทได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้วขึ้นพิธีเริ่มจากการอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากพิพิธภัณฑ์ออกแห่ฉลองรอบเมืองพระพุทธบาท โดยมีความเชื่อกันว่า เมื่อจัดพิธีแห่พระเขี้ยวแก้วเพื่อเป็นการสักการะแล้ว จะดลบันดาลให้ ประชาชนได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ทำมาค้าขายดีกันทั่วหน้า เป็นการจัดงานประจำปีของอำเภอพระพุทธบาท

ประเพณีงานนมัสการรอยพระพุทธบาท


          "รอยพระพุทธบาท" ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ได้มีการสร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 3 รวม 15 วันและวันขึ้น 8 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 รวม 8 วัน ของทุกๆ ปี ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จะจัดให้มีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทขึ้นภายในงานนอกจากจะเปิดให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้นมัสการรอยพระพุทธบาท แล้วทางวัดยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้เข้าชมวัตถุโบราณล้ำค่าที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาทซึ่งปกติทางวัดไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม


ประเพณีแห่เจ้าพ่อเขาตก


           ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก หรือแห่เจ้าพ่อเขาตก จัดเป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวอำเภอพระพุทธบาท จัดขึ้นทุกปีระหว่างวันขึ้น 1-4 ค่ำ เดือน 5 ในบริเวณวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทภายในงานนอกจากขบวนแห่เจ้าพ่อเขาตกแล้ว ยังมีการแสดงอภินิหารต่างๆ ของเจ้าพ่อเขาตกควบคู่ไปกับการกระทำพิธีลุยไฟ แห่สิงโตล่อโก๊ะ ตลอดจนการแสดงงิ้ว ซึ่งจะมีชาวจีนที่เป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อมาร่วมงานอย่างคับคั่งตลอด 4 วัน เป็นประจำทุกปี