ทองม้วนสมุนไพร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
ติดต่อ : 11 ม. 3 ต.นายาว
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 036 - 236000
กล้วยกวน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุคำจาน
ติดต่อ : 4 ม.1 ต.พุคำจาน
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 081-2955867
น้ำพริกต่างๆ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรธารเกษม
ติดต่อ : 8 ม.6 ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 036-236306 , 081-7773402
ผ้าทอ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านตาลเสี้ยน
ติดต่อ : 12/2 ม.6 ต.หนองแก
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 036 - 207411
น้ำผึ้ง
กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอพระพุทธบาท
ติดต่อ : 20 ม. 2 ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 089-2410693
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอม
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทยตำบลธารเกษม
ติดต่อ : 60/2 ม.1 ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 087-0357886
ดอกไม้ดินหอม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองคณฑี
ติดต่อ : 117/1 ม.4 ต.พุกร่าง
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 036 -267289 , 086-1309280
ข้าวโพดหวาน
กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานและฝักสด
ติดต่อ : 66 ม.3 ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 089 - 8010946
เข่ง
กลุ่มสตรีบ้านพุขาม
ติดต่อ : 10/1 ม.5 ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 081-7768033