มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ลชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

 

วันที่ 5 กันยายน 2561 นางปรานี จันทร์ทา นวส.ชำนาญการ และน.ส.จิตรเบญญา สมสมัคร นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ติดตามการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรบ้านหนองกอง หมู่ 7 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อต่อยอดการขอมาตรฐานโรงเรือนการผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปอาหาร

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชาคมเกษตกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2561/62 ตำบลหนองแก เกษตรกรจำนวน 135 ราย ณ ศาลาเรียนรู้ หมู่ 11 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี 2561/62 ยืนยันรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรแต่ละรายว่า ได้เพาะปลูกข้าวและจำนวนพื้นที่ที่แจ้งจริง

 

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลฯ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตร และการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ >>>

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น. และดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. ของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


 
แผนที่จุดนำร่องธนาคารพันธุ์พืชอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
แผนที่จุดเดินทางไปธนาคารพันธุ์พืชประจำตำบล

หอมแดงเรื่องน่ารู้ กล้วย + บ๋วยเค็ม ป้องกันเป็นลมแดด
แก้ไขเฉพาะหน้า "อาการปวดเข่า"
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
วิธีการทำฟางหมักยูเรีย
น้ำหมักป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
อ่านทั้งหมด>>>
นายกิตินันท์ คงเพชร
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท


 


หนังสือพิมพ์

 > สนง.กษจ.สระบุรี
> อ.เมืองสระบุรี
> อ.มวกเหล็ก
> อ.ดอนพุด
> อ.บ้านหมอ
> อ.วิหารแดง
> อ.เสาไห้
> อ.แก่งคอย
> อ.หนองแซง
> อ.หนองโดน
> อ.หนองแค
> อ.วังม่วง
> อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> กรมวิชาการเกษตร
> กรมประมง
> กรมปศุสัตว์
> กรมชลประทาน
> สำนักงานพัฒนาการวิจัย...
> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
> สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
> สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
> องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 
ระบบ E - Office
ระบบใบรับรองเงินเดือน
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ถามตอบปัญหาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมเว๊บไชต์
lens plus