มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ลชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางรภัสศา สภาทอง เกษตรอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งมอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่9


 

เกษตรตำบลนายาว พระพุทธบาท สำนักงานเกษตรอำเภอ พระพุทธบาท ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวแล้วให้นำเอกสารมาขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ที่เทศบาลตำบลนายาว วันที่ 7 กันยายน 2558เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
หมายเหตุ...นำสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาด้วย


ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่ที่เกษตรตำบลนัดหมาย


เชิญร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ วัดโกมลกิติ(สระลำไย) หมู่ 1ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี


 
แผนที่จุดนำร่องธนาคารพันธุ์พืชอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
แผนที่จุดเดินทางไปธนาคารพันธุ์พืชประจำตำบล

หอมแดงเรื่องน่ารู้ กล้วย + บ๋วยเค็ม ป้องกันเป็นลมแดด
แก้ไขเฉพาะหน้า "อาการปวดเข่า"
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
วิธีการทำฟางหมักยูเรีย
น้ำหมักป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
อ่านทั้งหมด>>>
นางรภัสศา สภาทอง
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท


 


หนังสือพิมพ์


> สนง.กษจ.สระบุรี
> อ.เมืองสระบุรี
> อ.มวกเหล็ก
> อ.ดอนพุด
> อ.บ้านหมอ
> อ.วิหารแดง
> อ.เสาไห้
> อ.แก่งคอย
> อ.หนองแซง
> อ.หนองโดน
> อ.หนองแค
> อ.วังม่วง
> อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> กรมวิชาการเกษตร
> กรมประมง
> กรมปศุสัตว์
> กรมชลประทาน
> สำนักงานพัฒนาการวิจัย...
> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
> สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
> สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
> องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 
ระบบ E - Office
ระบบใบรับรองเงินเดือน
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ถามตอบปัญหาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมเว๊บไชต์
lens plus