หงส์เหิน (Globba Winiti) หรือดอกเข้าพรรษา เป็นไม้ดอกเมืองร้อนพบในไทย พม่า เวียดนาม เกิดในป่าร้อนชื้น ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ขึ้นอยู่ตามป่าเมืองไทย จะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ย. โดยจะออกมากในวันเข้าพรรษา ซึ่งชาวบ้านจะตัดดอก หงส์เหินมาใช้ในประเพณีตักบาตรดอกไม้ใน วันเข้าพรรษาที่วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


ดอกหงส์เหินเป็นพืชสกุล Globba ขึ้นอยู่ทุกภาค จากการสำรวจพบว่า แถบภาคเหนือและภาคกลาง มีความหลากหลายสายพันธุ์สูงกว่าภาคอื่นๆ การเรียกชื่ออาจเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่ เช่น กล้วยจ๊ะก่า (ตาก) กล้วยจ๊ะก่าหลวง (ลำพูน) กล้วยเครือคำ ( เชียงใหม่) ก้ามปู (พิษณุโลก) ว่านดอกเหลือง (เลย) ดอกเข้าพรรษา (สระบุรี) เหตุที่เรียกว่า “หงส์เหิน” เพราะดอกและเกสรมีลักษณะเหมือนตัวหงส์กำลังบิน มีลีลาสง่า มีกลีบประดับเรียงตามช่อดอก

การขยายพันธุ์ สามารถทำได้ทั้งการแยกเหง้า การเพาะเมล็ด และการแยกหน่อ วิธีที่สะดวกรวดเร็วและได้ผลดี คือการแยกเหง้า การดูแลรักษาง่าย เป็นพืชที่ไม่ต้องการแดดมากร่มรำไร ควรมีการพรางแสง ให้ไม่น้อยกว่า 50 –70 %