ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

************************
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี